EDB historie

I forbindelse med nedlæggelsen af Viborg Amt i 2006 blev der udgivet en antologi. Jeg havde fornøjelsen af at bidrage med et afsnit om EDB i sundhedsvæsenet, baseret på mine oplevelser siden ansættelsen i 1976. Bidraget blev kortet væsentligt ned, hvorfor jeg her lægger den oprindelige tekst, dog uden billeder. [EDB_historie_Viborg_Amt]

 

Jeg har lyst til at indvi flere i en lang række emner med samme overskrift, og arbejder på at få det stykket sammen i en helhed. Resultatet vil kunne ses her - på eet eller andet tidspunkt. Indtil da må I glæde Jer over lidt relikvier: